Договір оферти

Цей Договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить усі вагомі умови організації купівлі-продажу як дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин https://toryart.com.ua/,так і здійснюючи офф-лайн покупки в студії квітів, подарунків та декору “TORYART” за адресою вул. Жилянська 59, м. Київ (далі – студії “TOR YART”), надалі іменований Продавець.

Умови цього Договору однакові для всіх відвідувачів інтернет-магазину https://toryart.com.ua/ і студії “TORYART”, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець), які мають намір, бажання та можлив придбати пропоновані товари.

Підтвердженням повної згоди з усіма без виключення умовами цього Договору, являється акцепт оферти Покупцем шляхом здійснення Замовлення. У разі незгоди з умовами цього Договору – Покупець не акцептує оферту.

1. Загальні положення.

1.1. Цей Договір публічної оферти визначає особливості купівлі-продажу Товару на сайті інтернет-магазину https://toryart.com.ua/ (далі – інтернет-магазин) і застосовується до будь-якого Товару, який запропонований до продажу (купівлі) на сайті інтернет-магазину і в студії “TORYART”.

2. Терміни та визначення.

2.1. Перелік термінів та визначень.

2.1.1. “Товар” – перелік найменувань асортименту, представлений в інтернет-магазині, формуючий об’єкт угоди сторін, який обраний Покупцем.

2.1.2. “Каталог” – інформація про товари, яка розміщена в інтернет-магазині.

2.1.3. “Замовлення” – свідоме рішення Покупця придбати товар, оформлене та реалізоване в інтернет-магазині шляхом розміщення обраних позицій Товару в Кошик.

2.1.4. “Інтернет-магазин” – сайт Продавця https://toryart.com.ua/, призначений для укладення дійсних Договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару, який міститься в Каталозі та представленим на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційний спосіб продажу товару.

2.1.5. “Покупець” – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, яка відвідала сайт https://toryart.com.ua/, маючи намір придбати для підприємницьких цілей той або інший Товар та сплатити отримання такого Товару.

2.1.6. Акцепт оферти – придбання (оплата) товару в порядку, визначуваному цим договором, за цінами, вказаними на сайті інтернет-магазину.

2.1.7. Реклама́ція – претензія покупця або замовника, яка пред’являється продавцеві або постачальникові з приводу неналежної якості або кількості товару, який поставляється, вимога про усунення недоліків, зниження ціни, відшкодування збитків.

2.2. Сторони, укладенням публічного договору підтверджують, що згодні з визначенням усіх термінів, описаних в цьому Договорі, та зобов’язуються не застосовувати іншого трактування, крім того, що обумовлено в Договорі.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцеві Товар в обумовлений з Покупцем термін, а Покупець зобов’язується сплатити й прийняти Товар на умовах цього Договору.

3.2. Покупець, який скористався послугами інтернет-магазину, розглядається як особа, яка вступила з Продавцем в договірні стосунки.

4. Момент укладення Договору.

4.1. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту оферти.

4.2. Факт придбання Товару є беззаперечним доказом прийняття Покупцем умов цього Договору.

5. Права і обов’язки Сторін

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Добровільно обирати Товари, пропоновані Продавцем за допомогою інтернет-магазину.

5.1.2. Отримувати інформацію про властивості Товарів, пропоновані Продавцем за допомогою інтернет-магазину.

5.1.3. Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору, асортиментом Товарів та тарифами (цінами), які запропоновані Продавцем на усіх сторінках інтернет-магазину.

5.2.2. Дотримуватися умов цього Договору і окремо викладені Правила сайту.

5.2.3. Самостійно оформляти Замовлення в інтернет-магазині за допомогою передбачених для цього елементів інтерфейсу.

5.2.4. Своєчасно та повною мірою сплатити і забрати Товар на умовах цього Договору.

5.2.5. Своєчасно та повною мірою сплатити послуги Доставки на умовах цього Договору.

5.2.6. Надавати своєчасну та правдиву інформацію, яка може знадобитися при здійсненні Замовлення і яка однозначно ідентифікує його як Покупця.

5.2.7. Не здійснювати купівлю у вказаному інтернет-магазині особам, які не досягли 18 років. У зв’язку з викладеним, акцептом оферти, Покупець гарантує продавцеві, що є повністю право- і дієздатною особою, яка діє на підставі свого внутрішнього переконання та волевиявлення.

5.3. Продавець має право:

5.3.1. Змінювати умови цього Договору і правила сайту, асортимент Товарів, ціни на Товари і послуги, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на відповідні сторінки сайту. Усі зміни набувають чинності негайно після їх публікації на сайті інтернет-магазину.

5.4. Продавець зобов’язаний:

5.4.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою виконання усіх зобов’язань перед Покупцем відповідно до умов даного Договору.

5.4.2. Нести повну відповідальність перед Покупцем за виконання Замовлення до передачі Замовлення Покупцеві.

5.4.3. Передати Покупцеві Товар у визначеному місці, у визначеній Замовленням кількості та асортименті. Товар, якій передається має відповідну комплектність, належну якість і вільний від претензій третіх осіб.

5.4.4. Довести до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про Товар.

5.4.5. Повідомляти Покупця про неможливість виконання зобов’язань перед ним, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.

5.4.6. Не розголошувати інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, які передбачені чинним законодавством або недотримання Покупцем  умов даного Договору.

5.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії обставин непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за даних умов обставини, які перешкоджають виконанню своїх зобов’язань сторонами за діючим договором. До них відносяться стихійні лиха, обставини громадського життя (військові дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії і т. п.), заборонені заходи державних органів. Впродовж цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна із сторін приймає на себе ризик наслідків форс-мажорних обставин.

6. Порядок оформлення Замовлення.

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення в інтернет-магазині.

7. Вартість та порядок оплати Замовлення.

7.1. Ціни на Товари публічні і вказані в інтернет-магазині. Послуги можуть змінюватися залежно від кон’юнктури ринку, яка відображається на цінах в інтернет-магазині.

7.2. Продавець не може міняти ціну для конкретного Покупця у разі, якщо той вже прийняв умови Продавця і вчинив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).

7.3. Покупець може сплатити товар будь-яким зручним способом, які описані на сайті інтернет-магазину.

7.4. Повна вартість Замовлення складається з вартості Товару і вартості доставки.

7.5. Покупець має право відмовитися від послуги доставки. В цьому випадку Замовлення забирається Покупцем в магазині Продавця – студії квітів, подарунків та декору “TORYART” за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ. Оплата Замовлення здійснюється зручним для Покупця способом, описаним на сайті інтернет-магазину.

8. Доставка Товару

8.1. Доставка Товару по Києву кур’єром здійснюється 7 днів на тиждень 24 години на добу, за умови, що товар був замовлений в робочий час (згідно режиму роботи, який вказано на Сайті) студії квітів, подарунків та декору “TORY ART” за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ.

8.2. Покупець отримує Товар за допомогою кур’єрської доставки Продавця або забирає його шляхом самовивезення в студії квітів, подарунків та декору  “TORY ART” за адресою: вул. Жилянська 59, м. Київ в робочий час студії : з понеділка по п’ятницю з 9: 00 до 21: 00, субота та неділя з 10: 00 до 19: 00.

8.3. Факт отримання Товару належної якості та кількості і відсутність яких-небудь претензій до Товару, Покупець та/або Одержувач підтверджує власним розписом у видатковій накладній при отриманні Товару.

8.4. У разі відсутності Покупця або Одержувача (вказаного Покупцем) за адресою доставки, вказаного Покупцем в Заявці, або відмови Покупця і/або Одержувача від Товару, Покупець зобов’язаний сплатити за Товар та вартість його доставки за адресою Покупця та/або Одержувача (вказаного Покупцем), а також зворотну доставку в магазин.

8.5. У випадку якщо Покупець має претензії до кількості та/або якості Товару, він зобов’язаний викласти свої претензії письмово і вислати їх в електронному листі на офіційну пошту Продавця info@toryart.com.ua. Повідомлення Продавця про претензії іншим способом, ніж вказані в даному пункті , не враховується Сторонами.

8.6. Покупець має право відмовитися від Товару та його оплати, у випадку:

8.6.1. У момент його отримання від кур’єра Покупець виявляє, що Товар пошкоджений та/або зіпсований.

8.6.2. Товар істотно відрізняється від того, який представлений на Сайті, за винятком випадків, вказаних в п.11.

8.6.3. Товар доставлений не вчасно.

8.7. Термін доставки Товару складається з терміну обробки Замовлення та терміну його доставки.

8.8. У зв’язку з великою кількістю замовлень і збільшенням навантаження, у святкові дні (Новорічні свята, 14 лютого, 8 Березня та інші) термін доставки Товару здійснюється за попереднім погодженням з менеджером.

9. Порядок повернення Товару

9.1. При отриманні Товару неналежної якості (бракованого), Покупець має право вимагати заміну неякісного (бракованого) Товару на якісний (повернення товару здійснюється за адресою вул.Жилянська 59 м.Київ). Продавець задовольняє вимогу Покупця впродовж 2 робочих днів (без урахування доставки) з дня пред’явлення Покупцем письмових претензій в порядку вказаному в п.8.5. Договору.

9.2. Покупець та/або Одержувач, прийнявши публічну оферту, підтверджує, що ознайомлений зі змістом ст. 9 Закону України “Про захист прав споживачів” і ст. ст. 6, 707 Цивільного Кодексу України, безумовно, погоджується з тим, що споживання та/або використання товару, для цілей даного Договору означає його будь-яке переміщення за межі приміщення магазину, розташованого за адресою : вулиця Жилянська 59, м. Київ, а тому, після такого споживання та/або використання обмін та/або повернення рослин і квітів (товару) магазином не проводиться.

9.3. У разі відмови клієнта від не виконаного замовлення. Повернення коштів здійснюється в найближчий банківський день з моменту прийняття рішення про повернення коштів.

10. Термін дії цього Договору.

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту оферти і діє до виконання усіх його умов обома Сторонами.

10.2. Термін дії справжньої Оферти встановлюється з моменту розміщення на Сайті.

10.3. Відгук оферти може бути здійснений Продавцем у будь-який час, що не є основою для відмови від зобов’язань за вже укладеним Договором.

11. Відмова від надання гарантій.

11.1. Продавець робить усе можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві.

11.2. Поради та інформація, які надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

11.3. Матеріали та інформація на сайті інтернет-магазину надаються “як є” без яких-небудь гарантій.

11.4. Кольори та відтінки Товарів можуть відрізнятися від реальних внаслідок особливостей налаштувань монітора.

11.5.Вказані розміри букетів та композицій є приблизними, реальний розмір квіткових композицій може відрізнятися від 5 до 10%.

11.6. Інтернет-магазин не гарантує точності та повноти інформації, розміщеної на сайті.

11.7. інтернет-магазин у будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали та інформацію, які надаються на сайті, а також в згадані в ньому товари.

11.8. У разі неактуальності інформації на сайті, інтернет-магазин не зобов’язується оновлювати її.

11.9. Інтернет – магазин ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-який збиток, який виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання інтернет-магазину.

12. Інші умови.

12.1. Покупець погоджується з отриманням матеріалів рекламного характеру про акції та розпродажі, маркетингові програми і так далі. Засобами комунікації, такими як електронна пошта, мобільний зв’язок, в тому числі за контактною інформацією, вказаною Покупцем в його профілі на сайті. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець може звернутися до Адміністрації ресурсу, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів і приславши її на адресу info@toryart.com.ua.

12.2. Покупець, підписанням цього договору, підтверджує, що повідомлений про свої права відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних” і дає свою згоду (дозвіл) на збір, обробку та зберігання персональних даних.

12.3. Усі спори і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов’язань за даним договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони регулюють свої стосунки згідно з чинним законодавством.